Smart science to improve lives™
Open zoeken

De strijd tegen bodemziektes

Zaden en zaailingen hebben te vrezen van in de bodem aanwezige pathogenen, zoals Fusarium, Pythium, Rhizoctonia en Phytophthora. Veel van deze pathogenen vormen overlevingsstructuren die zijn aangepast aan zware omstandigheden, die jarenlang kunnen overleven en aanwezig blijven in de bodem. 

Micro-organismen kunnen verschillende werkwijzen gebruiken om de plant te beschermen, bijvoorbeeld geïnduceerde resistentie, competitie of antibiose. 

Geïnduceerde resistentie 

Geïnduceerde resistentie is een toestand van verhoogde verdedigingscapaciteit, waarbij de plant al is voorbereid op een mogelijke aanval van bodempathogenen, wat resulteert in een snellere reactie. Er zijn twee verschillende soorten geïnduceerde resistentie: geïnduceerde systemische resistentie (ISR) en systemisch verworven resistentie (SAR). ISR werkt via de signaalroute van jasmonzuur en SAR via de salicylzuurroute. 

Concurrentie 

Zowel ruimte als voedingsstoffen maken deel uit van de concurrentie tussen nuttige micro-organismen en bodempathogenen. Wanneer de nuttige micro-organismen het worteloppervlak koloniseren, is er geen ruimte meer voor de vestiging van de ziekteverwekker. Als het nuttige micro-organisme zich in een vroeg stadium vestigt, kan het ook concurreren om de voedingsstoffen, waardoor het voor de pathogennog moeilijker wordt om te overleven. Dit is waar toepassing van micro-organismen op zaad een belangrijke rol kan spelen, waarover meer in latere artikelen.
Er is een harde concurrentiestrijd gaande tussen nuttige micro-organismen en bodempathogenen
.

Antibiose 

Antibiose is een interactie tussen twee of meer organismen die schadelijk is voor ten minste één van hen. Micro-organismen produceren een grote verscheidenheid aan metabolieten met veel verschillende functies, waarvan sommige een antimicrobiële werking hebben. Zo scheidt de schimmel Penicillium een schadelijke stof (antibioticum) af die het leven van andere micro-organismen in zijn omgeving verhindert.
 

Interessante microben 

Binnen de schimmelsoort Trichoderma vertonen verscheidene soorten zoals T. harzianum, T. asperullum, T. viride biofungicide eigenschappen via verschillende mechanismen zoals antibiose en competitie.  Van verschillende soorten van de bacterie Bacillus zijn ook biofungicide eigenschappen vastgesteld, zoals B. subtilis en B. amyloliquefaciens. Andere microben die werkzaam zijn tegen bodempathogenen zijn bijvoorbeeld Pseudomonas en Streptomyces.
 
(De bovengenoemde microbiële geslachtenbestaan alle uit een grote verscheidenheid van soorten en stammen. De precieze werking van deze microben hangt af van de specifieke soort en stam die wordt gebruikt.)
 

Gepubliceerd door

  • Carola Peters Technology Specialist
Op zoek naar een toepassingsmethode voor jouw biologicals of additieven?