De koers voor de komende jaren is gericht op substantieel verder verduurzamen. Zaadbehandeling op zich draagt al bij aan de verduurzaming van de land- en tuinbouw en maakt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot 90% kan worden teruggedrongen. Daarnaast zetten we ons actief in voor het verduurzamen van onze zaadbehandeling zelf, het creëren van alternatieven voor microplastics in coatings, het aanzienlijk uitbreiden van ons assortiment voor de biologische markt, het werken aan technieken voor het succesvol toepassen van biologicals en het onderzoeken van de mogelijkheden voor afbreekbare coatings. Al deze inspanningen komen samen onder onze strategische richting: Mission Zero – sustainability to the max!