Smart science to improve lives™
Open zoeken

Zaadpriming

Een snelle en gelijkmatige kieming van het zaad zorgt voor een snellere en meer uniforme ontwikkeling van het gewas en een efficiëntere teelt en oogst. Een goede priming helpt daarbij en biedt de oplossing voor veel kiemproblemen. De primingsproducten van Incotec bieden een oplossing bij verschillende gewasspecifieke eigenschappen, zoals een priming om kiemrust te doorbreken. Een groot deel van onze primingsproducten zijn geschikt voor de biologische landbouw. 
Geprimed zaad vergeleken met ongeprimed zaad.

De ontkieming en ontwikkeling van geprimede zaden versus niet-geprimede zaden wordt getest bij verschillende temperatuurstadia in onze thermogradiëntruimte waar 'licht wordt gefilterd om duisternis na te bootsen.

Wat is zaadpriming?

Priming brengt de fysiologische processen op gang die leiden tot de kieming, door het zaad tot een bepaald niveau vocht te laten opnemen. Deze processen worden precies in het juiste stadium stopgezet en het zaad wordt zorgvuldig teruggedroogd. Op die manier blijven alle zaden in de partij in dezelfde staat: klaar om na het zaaien snel en uniform te ontkiemen.

 Elk zaadtype heeft zijn eigen eigenschappen... Voor elk gewas is een zeer gerichte aanpak nodig.

Zaadpriming is een delicaat en complex proces. Elk zaadtype heeft zijn eigen eigenschappen en de verschillende omstandigheden waarin gewassen worden geteeld brengen allemaal hun eigen specifieke problemen met zich mee. Voor elk gewas is een zeer gerichte aanpak nodig

Waarom worden zaden geprimed?

Door de kieming te beïnvloeden, kunnen specifieke gewas- of zaadproblemen worden overwonnen. Sommige zaden worden geprimed om slechte of mislukte kieming (kiemrust) te doorbreken. Bij andere rassen met een standaard zeer trage kieming zoals onderstam tomaat, is het om het kiemproces te versnellen. Of om zaden gelijktijdig te laten ontkiemen, voor een betere gewasstand.

Spinaziezaden worden geprimed om de ontwikkeling van mannelijke en vrouwelijke planten op elkaar af te stemmen en zo de zaadproductie te verhogen. Watermeloen- en pompoenvariëteiten, die alleen bij hoge temperaturen kiemen, worden geprimed om ze regelmatiger en sneller te laten kiemen bij lagere temperaturen.

Kiemrust

Veel zaadsoorten moeten aan zeer specifieke voorwaarden voldoen om te kunnen kiemen. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, komt het zaad in een soort ruststand. Kiemrust wordt veroorzaakt door fysiologische zaadkenmerken of door externe omstandigheden en soms is er meer dan één soort kiemrust in werking. De juiste omstandigheden verschillen van soort tot soort. Zo heeft andijvie wisselende temperaturen nodig om te kunnen ontkiemen en is een onderontwikkeld embryo en een zeer nauwe temperatuursrange voor ontkieming weer typerend voor selderijzaden. Er zijn zeer gespecialiseerde primingtechnieken nodig om deze vormen van kiemrust te doorbreken.

Efficiënte teelt in kwekerijen

Bij gewassen die in een kwekerij worden opgekweekt, worden de zaden geprimed om de efficiëntie te verhogen. Als een deel van de zaailingen onderontwikkeld is wanneer het tijd is voor de volgende stappen in het opkweekproces, zoals verplanten of enten, worden ze vaak gewoon weggegooid. Zaailingen uit geprimede zaden doorlopen min of meer gelijktijdig dezelfde ontwikkelingsfasen. Deze uniforme ontwikkeling komt de procesefficiëntie van de teler ten goede en betekent dat er meer bruikbare planten in een partij zitten.

Ontkieming in het open veld

Een gewas dat in één keer klaar is om te oogsten biedt een duidelijk efficiencyvoordeel voor de teler. Priming kan helpen dit te bereiken door de zaden zo te prepareren dat ze snel na de zaai in het open veld ontkiemen, zodat het gewas zich uniformer ontwikkelt.
Een ander voordeel van priming van zaden die in het open veld worden geteeld, is dat ze kunnen worden beschermd tegen secundaire kiemrust. Zaden kunnen na het zaaien in een secundaire rusttoestand terechtkomen als de omstandigheden, zoals licht of temperatuur, niet meer optimaal zijn.   

Een voorbeeld is de slaproductie in de VS. Een groot percentage van de kropsla wordt gezaaid in het open veld in de woestijn van Arizona. Als de temperatuur boven de kiemtemperatuur komt, gaan de zaden in secundaire kiemrust. Zij blijven in deze toestand, zelfs als de temperatuur weer daalt. Priming van zaad verhoogt de bovengrens van de kiemtemperatuur met wel 100C, wat leidt tot betere gewasresultaten, vooral tijdens de warmste maanden. 
suboptimale omstandigheden

Zaadstress

Stresvolle omstandigheden, zoals hoge of lage temperaturen, licht, droogte en een hoog zoutgehalte in de bodem, kunnen een uitdaging vormen voor een zaadje wanneer het de voorkiemingsprocessen doorloopt. Priming van zaden voert ze onder gecontroleerde omstandigheden door veel van deze processen en stopt het proces precies voordat de kiemwortel ontkiemt. Met de juiste priming zijn de zaden die na onze behandeling retour gaan naar onze klanten, veel beter bestand tegen eventuele uitdagingen en ongunstige omstandigheden. Zaden die gevoelig zijn voor hoge temperaturen zullen goed ontkiemen bij temperaturen die tot 100C hoger liggen dan de bovengrens van de ontkiemingstemperatuur. Aan de andere kant kunnen zaden die gevoelig zijn voor lagere temperaturen, zoals watermeloen en pompoen, vroeg in het seizoen worden gezaaid om de opbrengst te verbeteren en het beste uit het gewas te halen.

Gepubliceerd door

  • Henry Bruggink Technology Specialist
groene zaailingen in een vel

SDS en andere documenten

Vind de documenten die u zoekt. SDS, productinformatie, folders, tabellen en certificaten

Tomato seedlings primed

Incotecs primings

Onze gespecialiseerde primingsproducten voor allerlei gewassen zijn wereldwijd verkrijgbaar. Priming kan worden gecombineerd met andere zaadverbeteringen om de prestaties en waarde van kwaliteitszaden te verhogen. Sommige van Incotec’s producten combineren priming met pilleren of filmcoaten. Pilleren vergroot de procesefficiëntie door de verzaaibaarheid te verbeteren, terwijl filmcoaten een veilige en efficiënte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks op het zaad mogelijk maakt. We hebben een toenemend aantal primingsproducten die geschikt zijn voor biologische productie.
Bekijk onze priming producten

Geprimed zaad vs. met ongeprimed zaad

Advies over een specifiek kiemprobleem?