Smart science to improve lives™

Abiotische stressbestrijding

Door de klimaatverandering zullen we naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met omstandigheden die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van gewassen. Hoge of lage temperaturen, droogte en bodemverzilting veroorzaken abiotische stress bij planten en kunnen resulteren in een slechte ontwikkeling en opbrengst van gewassen. Dit heeft geleid tot een groeiende vraag naar technologieën die deze schadelijke effecten kunnen verzachten en de mondiale voedselzekerheid kunnen waarborgen.
Animatie van de kracht van de zaailing, zelfs bij droogte

Verlichting van abiotische stress

Wij ontwikkelen een op zaad aangebrachte technologie die abiotische stress als gevolg van omstandigheden zoals hoge temperatuur, droogte en zoutgehalte verlicht. De producten, die vrij zijn van microplastics, op biologische basis zijn en volledig biologisch afbreekbaar zijn, kunnen worden aangebracht met een geschikte filmlaag en prototypes worden momenteel getest op verschillende gewassen met tot dusver uitstekende resultaten.

 

Indien meer informatie gewenst is over deze nieuwe technologie, neem dan contact op met een lid van ons team.

Contact
Meer over Incotecs strategische richting