Terwijl de wereldbevolking groeit en de hoeveelheid bruikbare landbouwgrond afneemt, wordt het elke dag belangrijker om de en maximale opbrengst uit het zaad te verkrijgen. Onze technologieën verbeteren de vitaliteit en prestaties van zaden van groente- en akkerbouwgewassen en dragen bij aan de wereldwijde voedselzekerheid.