Zijn microplasticvrije oplossingen gewoon een volgende trend in de zaadbehandelingsindustrie? Kunnen we de prestaties van bestaande microplastic-houdende zaadbehandelingen evenaren? Of moeten we met betrekking tot de nieuwe formuleringen concessies doen op een aantal aspecten van productkwaliteit? ‘Microplastics in de zaadindustrie’ werd twee jaar geleden een hot topic. In 2018 publiceerde het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zijn eerste ontwerp-beperkingsvoorstel, waarin de behandeling van zaden wordt beschouwd als een van de industrieën die bijdraagt aan het bewust toevoegen van microplastics in mengsels die worden gebruikt door consumenten of professionals. Inmiddels zijn de meeste mensen in de industrie zich bewust van het beperkingsvoorstel en de mogelijke gevolgen ervan voor de zaadindustrie. Hoewel veel zaadbehandelingsproducenten bezig zijn met het ontwikkelen van goede alternatieven, is bewezen dat deze soms niet zo goed werken als de bestaande oplossingen, waardoor de kwaliteit en dus de veiligheid van de behandelde zaden voor de boeren, het milieu en de fabrieksmedewerkers in gevaar komen.