Smart science to improve lives™
Open zoeken

Zijn microplastic-vrije zaadbehandelingsoplossingen blijvend?

Zijn microplasticvrije oplossingen gewoon een volgende trend in de zaadbehandelingsindustrie? Kunnen we de prestaties van bestaande microplastic-houdende zaadbehandelingen evenaren? Of moeten we met betrekking tot de nieuwe formuleringen concessies doen op een aantal aspecten van productkwaliteit? ‘Microplastics in de zaadindustrie’ werd twee jaar geleden een hot topic. In 2018 publiceerde het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zijn eerste ontwerp-beperkingsvoorstel, waarin de behandeling van zaden wordt beschouwd als een van de industrieën die bijdraagt aan het bewust toevoegen van microplastics in mengsels die worden gebruikt door consumenten of professionals. Inmiddels zijn de meeste mensen in de industrie zich bewust van het beperkingsvoorstel en de mogelijke gevolgen ervan voor de zaadindustrie. Hoewel veel zaadbehandelingsproducenten bezig zijn met het ontwikkelen van goede alternatieven, is bewezen dat deze soms niet zo goed werken als de bestaande oplossingen, waardoor de kwaliteit en dus de veiligheid van de behandelde zaden voor de boeren, het milieu en de fabrieksmedewerkers in gevaar komen.
Zonnebloem veld

Gepubliceerd door

  • Marta Dobrowolska Research & Technology Manager
wortel kiemplantjes

Duurzame oplossingen

We doen er alles aan om de vitaliteit en de prestaties van zaden te verbeteren en we doen het op de meest duurzame manier mogelijk.

Zijn microplastic-vrije formuleringen bestendig genoeg?

In het afgelopen decennium is de behandeling van zaden enorm geëvolueerd van een eenvoudige formulering bestaande uit kleur en een eenvoudig bindmiddel naar meer geavanceerde formuleringen die zich richten op de veiligheid en het behoud van materialen op het zaad. De hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die op zaden wordt toegepast, is meer en meer een uitdaging geworden, waardoor zaadbehandelingsoplossingen de grenzen van hun prestatievermogen naderen. Om ervoor te zorgen dat de groeiende plant de beste start in het leven krijgt, zijn formuleringsdeskundigen en polymeerspecialisten belast met het ontwerpen van filmcoatingsvloeistoffen (bindmiddel die rijke zaadbehandelingsmiddelen bindt) die veel bestendiger zijn en tegelijkertijd zacht zijn voor het ontkiemde zaad.

Enkele van de verbeteringen die de zaadbehandeling met zich meebrengt, zijn een betere stofafvoer, vloeibaarheid, slijtvastheid, cosmetisch effect, groei, opbrengst, houdbaarheid en ontkieming. En niet te vergeten de afname van de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die moet worden toegepast in vergelijking met de traditionele veldapplicatie. Dit zou onmogelijk zijn zonder een zorgvuldige selectie van het juiste polymeer uit een breed scala aan beschikbare polymeren. De vragen zijn dus echt: voldoen de nieuwe microplasticvrije formules aan deze uitdagingen en presteren zij voldoende ten opzichte van voorgaande formules? Kunnen we verwachten dat een microplastic-vrije formulering die uiteindelijk wordt afgebroken in het milieu, toch bestendig genoeg is om het zaad, de boer, het milieu en andere verwerkers te beschermen?

Wat is een microplastic?

Laten we beginnen met de definitie van microplastics volgens ECHA. Op dit moment wordt een microplastic gedefinieerd als een polymeerhoudend vast of halfvast deeltje met een grootte van 5 mm of minder in ten minste één externe dimensie. De oorspronkelijke werkdefinitie maakt geen onderscheid tussen synthetische, in de natuur voorkomende of gewijzigde, in de natuur voorkomende polymeren of tussen in water oplosbare en niet in water oplosbare polymeren. Toch zijn deze elementen belangrijk voor de risicobeoordeling en is informatie over deze aspecten aan het definitieve beperkingsvoorstel toegevoegd.

Vervolgens is de huidige definitie van microplastics gebaseerd op de term "polymeer", en kan aangevoerd worden dat hoewel niet alle polymeren kunststoffen zijn, alle kunststoffen, en dus alle microplastics, wel polymeren zijn. Een van de redenen hiervoor was dat de term "polymeer" in het kader van REACH (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen) wordt gedefinieerd, terwijl dat bij kunststoffen niet het geval is. ECHA erkent dat polymeren die in de natuur voorkomen in vaste of halfvaste deeltjes, zoals cellulose of zetmeel, inherent biologisch afbreekbaar kunnen zijn en daarom niet als microplastics moeten worden beschouwd. Desalniettemin kunnen aanvullende gegevens over het vrijkomen in het milieu en de biologische afbreekbaarheid nodig zijn voor de vrijstelling. Daarnaast zullen polymeren die oplosbaar zijn in water ook na het vrijkomen in het milieu oplosbaar blijven, waardoor ze waarschijnlijk niet zullen bijdragen aan het microplasticprobleem. Toch is er behoefte aan een passende drempelwaarde voor het aantonen van de oplosbaarheid, die nu wordt besproken en hoogstwaarschijnlijk aan de uiteindelijke beperking zal worden toegevoegd.

Eisen aan de zaadcoating

Microplastics zullen lange tijd na de eerste afgifte in het milieu aanwezig zijn en zullen zich dus opstapelen en een potentieel gezondheidsrisico vormen. Het is bestand tegen een normale aantasting van het milieu, wat de grootste zorg is en de basis vormt voor de beperking. Er moet worden gezocht naar alternatieven die ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Zoals eerder vermeld, kunnen de huidige oplossingen in de zaadbehandeling vaste, niet-afbreekbare polymeren zoals polystyreen of polyacrylaatcopolymeren bevatten die in water dispergeerbaar maar niet oplosbaar zijn. Ze zijn ontworpen als filmvormers die zorgen voor een goede hechting van alle componenten op de zaden, die ook de optimale beweging van het water in de zaadcoating mogelijk moeten maken. Ze moeten zowel voor het zaad als voor de groeiende plant ongevaarlijk zijn. Dit delicate evenwicht moet worden vertaald in de nieuwe oplossingen en omdat ze veel beter biologisch afbreekbaar of oplosbaar moeten zijn dan de huidige, moeten we ervoor zorgen dat dit niet leidt tot nieuwe problemen met de stabiliteit op de plank voor zowel de formuleringen als de gecoate zaden of het gebruiksgemak. Het vinden van de beste oplossing zal lastig zijn, maar niet onmogelijk.

Kans op meer duurzaamheid

Om al die redenen stelt de zoektocht naar een microplasticvrije zaadbehandeling zich voor grote uitdagingen, maar ook voor grote kansen op een nog grotere duurzaamheid. Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties heeft doelstellingen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld en door te streven naar microplasticvrije oplossingen voor zaadbehandeling kunnen we zeker bijdragen aan doelstelling 14: duurzaam beheer en bescherming van mariene en kustecosystemen - Leven onder water. Microplasticvrij is niet alleen een trend, het is ook de toekomst en we kunnen er zeker van zijn dat de zaadindustrie de richting van microplasticvrije film coatings, pilleer- en encrusterings- technologieën op gaat. Regelgevende beperkingen kunnen de katalysator zijn voor deze ontwikkeling, maar we moeten er, voor de toekomst van onze planeet, nu meer dan ooit voor zorgen dat we de juiste beslissingen nemen.

Nieuwe microplastic-vrije producten 

Incotec heeft een reeks nieuwe producten voor zonnebloem-, mais- en groentezaden ontwikkeld die vrij zijn van microplastics. Deze nieuwe en innovatieve producten richten zich op alle belangrijke aspecten van de conventionele zaadbehandeling en zorgen ervoor dat alle kenmerken van een geavanceerde zaadbehandeling niet verloren gaan. Incotec zet zich in voor een volledig microplasticvrij en maximaal duurzaam productportfolio, in lijn met onze duurzaamheidsstrategie, Mission Zero.
Terug naar