Smart science to improve lives™
Open zoeken

Whitepaper : Formulating Biologicals for Agriculture

Incotec en Croda Crop Protection, beide onderdeel van Croda International plc, hebben een whitepaper uitgebracht over het potentieel van biologicals in de agrochemische sector. Tegen 2030 wil de Europese Commissie zowel het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen als het verlies aan voedingsstoffen met 50% hebben verminderd en het gebruik van meststoffen met 20%. Deze whitepaper bekijkt de mogelijkheden die biologicals de industrie bieden, maar ook de uitdagingen op het gebied van formulering en toepassing. 

Het rapport is opgesteld met input van de topdeskundigen van Incotec en Croda Crop Protection op dit gebied en daarnaast uit andere bronnen, waaronder een bijdrage van Rosa Dominguez-Espinosa, Principal Biologicals Scientist bij Syngenta.

Incotec laborant toont petrischaal met biologicals

Formulating Biologicals for Agriculture

Incotec-onderzoeker werkt aan biologische producten voor gebruik in de landbouw
1,5 MB
verbeterde wortelgroei

Biologicals en additieven

Een veelbelovende innovatie op het gebied van gewasbescherming is het gebruik van schimmels en bacteriën die in de coating zijn verwerkt. Wij werken momenteel aan technieken om deze levende organismen veilig in een coating op het zaad aan te brengen.

Incotecs Research and Technology Director, Marcia Werner

Biologicals zullen een belangrijke rol spellen

Marcia Werner, directeur onderzoek en technologie bij Incotec: "We blijven een verschuiving zien naar meer duurzame werkwijzen in de landbouw en we erkennen dat de bestaande chemische aanpak met pesticiden en bodemverrijking met consequenties voor het milieu gepaard gaat. Onder invloed van de toenemende druk vanuit de consument en de wetgeving die aanzet tot verandering, is het belangrijk om alternatieve bronnen te onderzoeken waarbij biologicals onmiskenbaar een belangrijke rol zullen spelen. Als onderdeel van Croda Crop Care zetten Incotec en Croda Crop Protection zich in om innovatie op dit gebied te stimuleren en zo een duurzamere toekomst voor de landbouw zeker te stellen. Maar hoewel biologische middelen een veelbelovend alternatief bieden voor chemische bestrijdingsmiddelen, moeten we ook de uitdagingen op het gebied van formulering en het aanbrengen ervan op het zaad aanpakken."

Heb je een vraag of wil je meer informatie?