Smart science to improve lives™
Open zoeken

Drie manieren om de wereld duurzaam te voeden

De wereldbevolking groeit met ruim een 1% per jaar. In 2050 zullen er naar schatting 10 miljard mensen op aarde zijn. Nu de landbouw al een aanzienlijke hoeveelheid hulpbronnen gebruikt, is het voeden van de wereld op een duurzame manier nog nooit zo cruciaal geweest. Er zijn grote veranderingen nodig.

Wat is de oplossing? Hoe kunnen we de wereld, nu en in de toekomst, voeden op een manier die niet schadelijk is voor onze planeet? Het is een enorm en complex probleem en er is niet één enkele oplossing. Alleen een geïntegreerde aanpak kan het mogelijk maken: een wereldwijde inspanning waarbij veel verschillende industrieën een rol spelen.
microplastic-vrije zaadcoatings bieden een kans om de duurzaamheid in de landbouw te verbeteren

1. Ieder zaadje is er een

Eenderde van het voedsel dat we momenteel wereldwijd produceren wordt verspild of gaat ergens in de toeleveringsketen verloren. Een aanzienlijke vermindering van deze verspilling is een zinvolle stap in de richting van een oplossing. Het verhogen van de efficiëntie in het landbouwproces is een andere manier. Als het gaat om duurzame voedselproductie is het van cruciaal belang om het beste te halen uit wat we hebben. En in dit groeiproces is zaad het uitgangspunt.

Goed zaad levert, wanneer het goed en onder de juiste omstandigheden wordt behandeld, een gezond gewas op. Die omstandigheden zijn echter niet altijd te regelen. Het klimaat, de temperatuur of zelfs de fysiologische toestand van het zaad zelf, zijn factoren die we vaak niet onder controle hebben. Maar zaadtechnologie is zeer geavanceerd en er zijn manieren om de resultaten te optimaliseren zodat je het beste uit elk zaadje haalt, ongeacht de omstandigheden.

Een voorbeeld is de niet-invasieve methode om zaden van topkwaliteit te scheiden van alle andere zaden in de partij. Deze techniek beoordeelt het zaadembryo met behulp van röntgentechnologie en bepaalt de gezondheid van elk afzonderlijk zaadje. Hierdoor kunnen telers hun inspanningen richten op het kweken van alleen die zaden die het beste rendement opleveren. Andere complexe primingtechnologieën brengen de ontwikkelingsprocessen in de zaden op gang en zorgen ervoor dat alle zaden in een partij in dezelfde fysiologische fase komen - klaar om snel en uniform ontkiemen wanneer ze worden gezaaid. Zaden die allemaal tegelijk ontkiemen, hebben een veel grotere kans om zich ook in hetzelfde tempo te ontwikkelen. Dit is niet alleen efficiënter, maar de teler hoeft ook geen zaailingen meer weg te gooien die achterblijven in hun ontwikkeling.

2. Iintegreer wetenschappelijke en lokale kennis

Met de geavanceerde methoden van de 21e eeuw hebben we een lange weg afgelegd sinds het vroege begin van de landbouw. Maar de wetenschappelijke benadering van de teelt van gewassen wordt momenteel niet universeel toegepast. Gebrek aan financiële middelen, slechte informatie en onzekerheid over het grondbezit zijn factoren die een verbetering van de landbouw voor iedereen  in de weg staan. Een snelle bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden gaat hand in hand met een toename van de vraag naar gezond voedsel. Verspreiding van kennis en toegang tot technologieën die de landbouwopbrengst op een verantwoorde manier kunnen verhogen, zijn van het grootste belang voor duurzame voedselzekerheid in deze opkomende landen.

Het kennen en leren van nieuwe manieren van precisielandbouw helpt om het landbouwrendement te verhogen. Zowel qua opbrengst als qua inkomen. Dit zal boeren in staat stellen om meer te produceren en de kwaliteit van hun product te verbeteren. Maar de toegankelijkheid van deze technologieën is niet voldoende. De technologie moet worden aangepast aan deze nieuwe markten waar telers en boeren werken in omstandigheden en culturen die niet te vergelijken zijn met die in de westerse wereld.

3. Altijd op zoek naar de meest duurzame manier

Wetgevings- en regelgevingsinstanties spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de planeet en haar bewoners. Wereldwijde, regionale en nationale autoriteiten reguleren de praktijken en stoffen die in de landbouw worden gebruikt.  Er worden steeds meer wettelijke maatregelen opgelegd om producten die schadelijk worden geacht, te verbieden. Deze maatregelen zijn soms  omstreden, maar toch bindend, en de landbouwindustrie past zich dienovereenkomstig aan met de invoering van nieuwe praktijken.

Anticiperen op nieuwe regelgeving is een stap vooruit, maar nog beter is pro-actieve verandering door de wil om altijd te zoeken naar de meest duurzame oplossingen en de best mogelijke kwaliteit. Langzaam verandert dit. Veel bedrijven wachten niet meer tot de wetgeving hen dwingt te veranderen maar nemen zelf het initiatief in een verantwoorde aanpak.

Croda, het moederbedrijf van Incotec, heeft zich verbonden aan de doelstelling om in 2030 mensen-, land- en klimaatpositief te worden. In lijn hiermee heeft Incotec in 2019 haar 'Mission Zero'-strategie gelanceerd: de koers naar substantiële verduurzaming. Dit zijn geen loze beloftes. We zijn bezig zaadbehandeling actief te verduurzamen, alternatieven ontwikkelen ter vervanging van microplastics in zaadcoatings, ons assortiment biologische producten uit te breiden en we werken aan technieken voor de succesvolle toepassing van biologische producten als zaadbescherming.
mission zero logo

Mission Zero - de duurzaamheidsstrategie van Incotec

Sustainable to the max!

Wij gaan altijd op zoek naar de meest duurzame oplossingen om klanten te helpen hun doelstellingen te bereiken.

 
 
Meer lezen
Hoe draagt Incotec bij aan duurzame landbouw?